ਕੰਵਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

B. Sc (Non-Medical)

ਗਤਕਾ ਕੋਚ

Kaur Khalsa Gatka Group Sikh Modelling